Як вирішувати конфліктні ситуації із клієнтами

Конфлікти у сфері продажів є невід’ємною частиною бізнесу. Саме здатність ефективно керувати конфліктними ситуаціями є ознакою справжнього фахівця. У цій статті ми розглянемо, як вирішувати конфліктні ситуації з клієнтами?

Зміст статті:

 • Основи психології конфліктів;
 • Конфлікти – як індикатор рівня менеджменту компанії;
 • Причини конфліктів з вини продавця;
 • Причини конфліктів з вини клієнта;
 • Методи боротьби з конфліктами у сфері продажу;
 • Поведінка менеджера з продажу у разі конфлікту;
 • Чи потрібне втручання керівництва в конфлікт?
 • Як навчитися керувати конфліктом?

Основи психології конфліктів

Основи психології конфліктів включають розуміння причин, характеристик і динаміки конфліктних ситуацій. Ось кілька ключових аспектів, які корисно знати:

Причини конфліктів. Конфлікти можуть виникати через відмінності в інтересах, цілях, потребах, цінностях, очікуваннях або світогляді між людьми чи групами. Також конфлікти можуть бути викликані нестачею ресурсів, неправильною комунікацією, нерозумінням або неправильними діями.
Типи конфліктів. Конфлікти можуть бути різноманітними і включати міжособистісні конфлікти (між людьми), міжгрупові конфлікти (між групами людей), внутрішньоособистісні конфлікти (внутрішні протиріччя всередині однієї людини) та організаційні конфлікти (пов’язані з організаційними структурами, процесами чи ресурсами).
Динаміка конфліктів. Конфлікти зазвичай відбуваються через кілька стадій, включаючи початок або виникнення конфлікту, ескалацію (збільшення напруги та конфліктності), пік конфлікту, деконфліктацію (дозвіл конфлікту) та подальшу реконфліктацію (можливе повторне виникнення конфлікту).
Емоції та поведінка у конфліктах. У конфліктних ситуаціях люди можуть відчувати широкий спектр емоцій, включаючи гнів, розчарування, тривогу, страх, образу і т.д. Ці емоції можуть впливати на їхню поведінку та реакції. Важливо розуміти, що емоції відіграють важливу роль у конфліктах і можуть бути керованими та конструктивно спрямованими.
Стратегії управління конфліктами. Психологія конфліктів також вивчає різні стратегії та підходи до управління конфліктами. Це включає конфліктний дозвіл, пошук компромісів, співробітництво, поступки та використання посередників або третьої сторони для допомоги у вирішенні конфлікту.

Розуміння основ психології конфліктів допомагає людям краще розуміти та ефективно керувати конфліктами. Це дозволяє будувати здоровіші стосунки, запобігати ескалації конфліктів і знаходити конструктивні шляхи вирішення.

Конфлікти у продажу можуть виникати через різні причини, такі як непорозуміння, відмінності в інтересах, невідповідність очікувань або проблеми в комунікації. Основою психології конфліктів є розуміння, що конфлікти виникають із відмінностей у світогляді та потребах учасників. Важливо пам’ятати, що конфлікти не завжди негативні, вони можуть стимулювати зміни та призводити до нових рішень.

Конфлікти – як індикатор рівня менеджменту компанії

Кількість конфліктів із клієнтами може бути важливим індикатором рівня компанії та її здатності обслуговувати та задовольняти потреби клієнтів. Ось кілька аспектів, які можуть впливати на рівень та репутацію компанії:

Якість обслуговування. Часте виникнення конфліктів із клієнтами може вказувати на недостатню якість обслуговування. Якщо клієнти часто відчувають проблеми чи незадоволеність у процесі взаємодії з компанією, це може вказувати на неефективні чи недосконалі системи обслуговування, погану комунікацію чи непрофесійну поведінку співробітників.

“Клієнти можуть забути, що ви сказали, але вони ніколи не забудуть, як ви їх змусили відчути себе.” – Майя Енджелу

 • Недостатнє розуміння потреб клієнтів. Якщо компанія мало розуміє потреби і очікування клієнтів, це може призвести до конфліктів. Недостатня комунікація або неправильне сприйняття клієнтських вимог може спричинити невдоволення та виникнення конфліктних ситуацій.
 • Управління ризиками та проблемами. Кількість конфліктів може відображати ефективність управління ризиками та проблемами у компанії. Якщо компанія не здатна запобігати конфліктам, рано їх виявляти або ефективно вирішувати, це може свідчити про недостатній рівень управління ризиками та проблемами. У таких випадках виникає ризик негативного впливу на репутацію та довіру клієнтів.
 • Культура обслуговування клієнтів. Кількість конфліктів із клієнтами також може бути пов’язана із загальною культурою обслуговування в компанії. Якщо компанія не надає достатнього значення клієнтському досвіду, не інвестує в навчання співробітників і не розвиває проактивний підхід до потреб клієнтів, це може призвести до частих конфліктів.

Зрозуміло, кількість конфліктів із клієнтами не є вичерпним показником стану компанії, та інші чинники, такі як розмір компанії, галузеві особливості та специфіка клієнтської бази, також можуть впливати на частоту виникнення конфліктів. Однак, увага до цього показника може допомогти компанії усвідомити свої слабкі місця та вжити заходів для покращення якості обслуговування та задоволення клієнтів.

Причини конфліктів з вини продавця

Конфлікти між продавцем та покупцем можуть мати різні причини та джерела. Ось деякі подробиці про можливі причини конфлікту, зумовлені продавцем:

Непрофесійна поведінка. Погане обслуговування, небажання допомагати чи зневажливе ставлення з боку продавця може викликати роздратування у покупця та призводити до конфлікту.

“Якість обслуговування – це нескладна дія, але вона має неймовірно потужний ефект.” – Томас Дж. Пітерс

Недостатнє знання товару. Якщо продавець недостатньо обізнаний з продуктом чи може дати повні і точні відповіді питання покупця, це може викликати недовіру і незадоволеність клієнта. Про це докладніше тут.
Порушення обіцянок та умов. Якщо продавець не виконує обіцянки, дає свідомо неправдиві або невідповідні дійсності інформацію, не дотримується умов угоди, це може викликати невдоволення та роздратування у покупця.
Нав’язливі продажі та тиск. Якщо продавець наполегливо нав’язує товари чи послуги, використовує агресивні методи продажу, тисне на покупця або створює примусове почуття, це може викликати відторгнення і виникнення конфлікту.
Відсутність або недостатня увага до клієнта після покупки. Процес покупки – це одночасно і стрес та свято для клієнта. “Коли я купував – мені всі посміхалися, а коли виникла проблема – усі перестали мені посміхатися…”. Не залишайте клієнта з його проблемою, адже саме через подібні ситуації клієнт може стати як вашим постійним клієнтом, так і ворогом компанії!

Причини конфліктів з вини покупця

Недостатні очікування: Якщо покупець має нереалістичні очікування від продукту або послуги, які не можуть бути повністю задоволені, це може призвести до розчарування та конфлікту.

Погана комунікація. Неправильне чи нечітке вираження своїх потреб, брак ясності в комунікації чи неправильне сприйняття інформації можуть призвести до непорозумінь та конфлікту.
Фінансові проблеми. Якщо покупець стикається з фінансовими труднощами або несподіваними витратами, це може спричинити роздратування та невдоволення, внаслідок чого може виникнути конфлікт.
Незадоволеність якістю продукту чи послуги. Якщо покупець відчуває, що продукт чи послуга не відповідають його очікуванням, мають дефекти або низьку якість, це може спричинити негативні емоції та призвести до конфлікту.

Важливо розуміти, що конфлікти між продавцем і покупцем зазвичай виникають через непорозуміння, відмінності в очікуваннях та емоційні чинники. Вирішення конфліктів вимагає вміння слухати та розуміти один одного, емпатії, готовності до компромісу та професіоналізму з боку обох сторін.

Методи боротьби з конфліктами у продажу

конфліктні ситуації з клієнтами

Конфлікти у сфері продажу можуть бути викликані різними чинниками, такими як недовіра, розбіжності за ціною чи умовами угоди, невідповідність очікувань клієнта та інші проблеми. Однак, існують ефективні методи боротьби з конфліктами, які допоможуть вирішити проблеми, що виникають, і встановити гармонійні відносини з клієнтами. Ці методи включають прояв глибокого інтересу до проблем і потреб клієнта.

 • Активне слухання та емпатія. Слухайте уважно та дозволяйте клієнту висловити свої зауваження та невдоволення. Будьте емпатичними та спробуйте поставити себе на його місце, зрозуміти його точку зору та емоційний стан. Це допоможе встановити довіру та зняти напругу у конфліктній ситуації. Про це докладніше тут.
 • Пошук спільних інтересів. Замість зосередження на відмінностях та протиріччях, постарайтеся знайти області, де інтереси клієнта та вашої компанії збігаються. Ідентифікуйте спільні цілі та переваги, які можуть бути досягнуті при співпраці. Це допоможе створити основу взаємовигідного вирішення проблеми.
 • Гнучкість та пошук компромісу. Важливо бути готовим шукати компроміси та гнучко підходити до вирішення конфлікту. Розгляньте можливість запропонувати альтернативні варіанти чи умови, які можуть задовольнити потреби клієнта та при цьому відповідати інтересам вашої компанії. Намагайтеся знайти баланс між задоволенням запитів клієнта та збереженням прибутковості угоди.
 • Проактивне вирішення проблем. Не чекайте, поки конфлікт зросте до непереборних розмірів. Будьте проактивними та ініціюйте розмову про проблеми, навіть якщо клієнт не висловив свого невдоволення явно. Спробуйте виявити причини конфлікту та запропонувати рішення ще на ранній стадії, щоб запобігти його ескалації.
 • Навчання та розвиток. Постійне навчання та розвиток співробітників у галузі управління конфліктами допоможе їм краще справлятися з проблемами, що виникають. Навчання може включати такі навички, як ефективна комунікація, керування емоціями, техніки врегулювання конфліктів тощо. Навчені співробітники будуть більш компетентними у вирішенні конфліктних ситуацій та запобіганні їх виникненню.

Важливо пам’ятати, що кожна конфліктна ситуація є унікальною і може вимагати індивідуального підходу. У цьому ефективні досвідчені менеджери з продажу, а новачки навпаки! Використовуйте ці методи у поєднанні з аналізом конкретної ситуації та своїм професійним досвідом, щоб досягти найкращих результатів у керуванні конфліктами у продажах.

Поведінка менеджера з продажу у разі конфлікту

Поведінка менеджера з продажу відіграє важливу роль під час управління конфліктними ситуаціями з клієнтами. Ось деякі ключові аспекти, які менеджер має враховувати:

Збереження спокою та професіоналізму. Важливо зберігати спокій та виявляти професіоналізм під час конфлікту з клієнтом. Уникайте емоційних реакцій, образ або різкого тону. Підтримуйте спокійний та впевнений тон голосу, а також невербальні сигнали, такі як постава та міміка.

Чи не перебивайте. Коли клієнт “на взводі”, вам його не заспокоїти тиском! Дайте йому висловити проблему, але не давайте цьому дійству затягнутися. Після того, як клієнт висловиться, перехоплюйте ініціативу з уточненням сказаного і конструктивним рішенням. Якщо такого немає, домовтеся з клієнтом про кожен крок, щоб вирішити вашу з клієнтом проблему, розставляючи терміни. Так клієнт зрозуміє, що ситуація у надійних руках і він заспокоїться!

Постановка питань та ясне вираження. Задавайте питання, щоб отримати повне уявлення про причини конфлікту та потреби клієнта. Переконайтеся, що ви зрозуміли його очікування та вимоги. Висловлюйте свої думки ясно і конкретно, уникаючи двозначності чи невиразності.

Емпатія та розуміння. Намагайтеся поставити себе на місце клієнта і зрозуміти його емоційний стан. Виявляйте емпатію та співчуття до його проблем. Це допоможе створити атмосферу довіри та співпраці. Але, пам’ятайте про те, що ви можете або що повинні робити, а чого не повинні. Деякі клієнти, розуміючи, що можна роздмухати з мухи слона, вимагаю надто багато і тут важливо вміти сказати “ні” клієнту. Як це правильно зробити читайте тут.

Пошук взаємовигідних рішень. Прагніть до пошуку рішень, які задовольнять потреби клієнта та відповідають інтересам вашої компанії. Будьте готові шукати компроміси та гнучко підходити до вирішення проблеми. Поясніть клієнту переваги запропонованого рішення та постарайтеся порозумітися.

Вмійте визнавати помилки. Якщо ви винні, не потрібно вдавати, що так і має бути – це погіршуватиме конфлікт і злитиме клієнта. Якщо ви обґрунтуєте ситуацію і причини ситуації, що виникла, клієнт повірить у вас і заспокоїться, адже всі люди помиляються!

Дотримання професійних стандартів. При вирішенні конфліктів з клієнтами, дотримуйтесь професійних стандартів та політики компанії. Використовуйте запропоновані інструменти та ресурси для вирішення конфлікту.

Довгострокова перспектива. Пам’ятайте про значущість довгострокових відносин із клієнтами. Замість фокусу на поточному конфлікті, намагайтеся зберегти клієнта та продовжити співпрацю. Демонструйте готовність працювати над покращенням ситуації та пропонувати найкращі умови в майбутньому.

Важливо пам’ятати, що кожна конфліктна ситуація може бути унікальною та вимагати індивідуального підходу. Однак, дотримання вищезгаданих принципів поведінки допоможе менеджеру з продажу ефективно управляти конфліктами та підтримувати позитивні відносини з клієнтами.

Чи потрібне втручання керівництва в конфлікт?

Втручання керівництва у конфліктні ситуації залежить від складності та важливості конфлікту, його впливу на роботу та відносини всередині компанії. Ось кілька ситуацій, коли втручання керівництва може бути необхідним:

 • Конфлікт, який негативно впливає на роботу та продуктивність. Якщо конфлікт між співробітниками чи відділами серйозно відображаєтся на працездатності команди чи компанії в цілому, керівництво повинне втрутитися для запобігання подальшому погіршенню ситуації.
 • Порушення корпоративних політик чи етики. Якщо конфлікт пов’язаний із порушенням корпоративних політик чи етичних норм, керівництво повинне втрутитися, щоб забезпечити дотримання правил та норм компанії.
 • Конфлікт, що потребує високого рівня компетенції чи авторитету. У деяких випадках конфлікти можуть вимагати спеціальних знань або авторитету, якими володіє керівництво. Якщо вирішення конфлікту виходить за межі можливостей співробітників на нижніх рівнях і потребує участі керівництва, втручання може бути необхідним.
  Конфлікт, що загрожує репутації або відносин з клієнтами. Якщо конфлікт пов’язаний з клієнтом або партнером компанії і може негативно позначитися на репутації чи відносинах з клієнтами, керівництво повинне вжити заходів для врегулювання ситуації та збереження важливих бізнес-зв’язків.
 • Тривалий чи безрезультатний конфлікт. Якщо конфлікт триває тривалий час або не вирішується ефективно на нижніх рівнях, керівництво може втрутитися для забезпечення адекватного вирішення та запобігання подальшому розвитку конфлікту.
 • Загроза психологічному чи фізичному стану співробітника компанії чи клієнта. Іноді конфлікти можуть сягати загроз, образ, рукоприкладству, шантажу як із боку співробітника і з боку клієнта. В даному випадку, втручання у конфлікт керівництва – обов’язково!

Втручання керівництва у конфліктні ситуації має бути своєчасним, проактивним та спрямованим на знаходження конструктивних рішень. Керівництво має діяти як посередник, забезпечувати справедливість і повагу всіх сторін, і прагнути усунення причин конфлікту та створення мирного та професійного робочого оточення.

Як навчитися керувати конфліктом?

Навчання управління конфліктами для менеджерів з продажу має важливе значення, оскільки допомагає їм ефективно вирішувати конфліктні ситуації та підтримувати позитивні відносини з клієнтами. Ось кілька ключових аспектів навчання управлінню конфліктами для менеджерів із продажу:

 • Основи психології конфліктів. Навчання має включати розуміння причин і типів конфліктів, реакцій та емоцій, пов’язаних із конфліктами. Менеджери повинні вивчати психологічні аспекти конфліктів, щоб краще розуміти мотиви та потреби клієнтів у ситуації конфлікту.
 • Навички комунікації та емпатії. Менеджери повинні розвивати навички ефективної комунікації та емпатії, щоб уміти слухати клієнтів, розуміти їхню точку зору та висловлювати свої думки та почуття ясно та шанобливо. Навчання має включати такі навички, як активне слухання, завдання питань, підвищення культури спілкування та вміння залагоджувати розбіжності.
 • Вирішення конфліктів та пошук компромісів. Менеджери повинні навчитися вирішувати конфлікти, знаходити взаємовигідні рішення та шукати компроміси. Навчання має включати методи та стратегії пошуку спільної мови з клієнтом, управління конфліктними ситуаціями та досягнення взаємоприйнятних результатів.
 • Управління емоціями та стресом. Важливим аспектом навчання є розвиток навичок управління емоціями та стресом під час конфліктних ситуацій. Менеджери повинні навчитися контролювати свої емоції, залишатися спокійними та зібраними, щоб ефективно реагувати на конфлікт та запобігати ескалації.
 • Роль ігрової практики та симуляцій. Навчання має включати практичні вправи, рольові ігри та симуляції, щоб менеджери могли застосувати отримані знання та навички у реалістичних сценаріях. Це допомагає їм розвинути впевненість та застосовувати ефективні стратегії управління конфліктами на практиці.

Навчання управлінню конфліктами для менеджерів з продажу має бути систематичним, тривалим та підтримуватися практичними прикладами з реального бізнес-оточення. Воно допомагає створити команду менеджерів, які можуть проактивно запобігати та вирішувати конфлікти, покращувати відносини з клієнтами та підвищувати ефективність продажів.

Висновки

Успішне вирішення конфліктів у продажах вимагає глибокого розуміння психології конфліктів, використання ефективних методів боротьби та правильної поведінки з боку менеджера з продажу. Важливо вміти керувати конфліктами, виявляти їх на ранній стадії та прагнути конструктивного вирішення, з урахуванням спільних інтересів та потреб клієнта. Тільки так можна створити сприятливе та продуктивне робоче середовище та зміцнити відносини з клієнтами.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *